JAWORZNO

POLSKIE STOWARZYSZENIE NA RZECZ OSÓB
Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ INTELEKTUALNĄ
KOŁO W JAWORZNIE

           Nasza misja:

Dbanie o godność ludzką, miejsce w rodzinie i wśród innych ludzi oraz szczęście osób niepełnosprawnych intelektualnie.

Wspieranie rodzin, aby były one w stanie sprostać sytuacjom, które pociąga za sobą fakt urodzenia dziecka z upośledzeniem umysłowym i wspólne życie oraz przekształcać własny ból w gotowość niesienia pomocy innym.

       Nasz cel:

Celem Stowarzyszenia jest działanie na rzecz wyrównania szans osób z upośledzeniem umysłowym, tworzenia warunków przestrzegania wobec nich praw człowieka,

a także prowadzenia ich ku aktywnemu uczestnictwu w życiu społecznym, działanie na rzecz ochrony zdrowia oraz wspieranie ich rodzin

Koło w Jaworznie

Środowiskowy Dom Samopomocy

Władze stowarzyszenia

Skład Zarządu:

Przewodnicząca Zarządu: 

Sekretarz:

Skarbnik:

Członek Zarządu:

Członek Zarządu:

Członek Zarządu:

Członek Zarządu:

Musiał Ewa

Zięba Małgorzata

Bańkowska Iwona

Włodarczyk Raczek Monika

Owczarek Bożena

Wesołowska Agnieszka

Kawala Aneta

Skład Komisji Rewizyjnej:

Wyrobkiewicz Halina

Popławska Danuta

Byrczek Teresa

                            Aktualności

Darmowy Program PIT dostarcza Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych w ramach projektu PITax.pl dla OPP

KONTAKT

Lokalizacja

Polska,  Jaworzno,  43-600

ul. Fryderyka Chopina 19

Dane kontaktowe

Telefon : 32 616 35 89

Email : psonijaworzno@gmail.com

KRS : 0000042002

Godziny pracy

PON – PT : 09:00 – 19:00

SOBOTA : 10:00 – 14:00

Nasi sponsorzy

logo_tauron-300x171

Urząd Miasta Jaworzna