JAWORZNO

POLSKIE STOWARZYSZENIE NA RZECZ OSÓB
Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ INTELEKTUALNĄ
KOŁO W JAWORZNIE

           Nasza misja:

Dbanie o godność ludzką, miejsce w rodzinie i wśród innych ludzi oraz szczęście osób niepełnosprawnych intelektualnie.

Wspieranie rodzin, aby były one w stanie sprostać sytuacjom, które pociąga za sobą fakt urodzenia dziecka z upośledzeniem umysłowym i wspólne życie oraz przekształcać własny ból w gotowość niesienia pomocy innym.

       Nasz cel:

Celem Stowarzyszenia jest działanie na rzecz wyrównania szans osób z upośledzeniem umysłowym, tworzenia warunków przestrzegania wobec nich praw człowieka,

a także prowadzenia ich ku aktywnemu uczestnictwu w życiu społecznym, działanie na rzecz ochrony zdrowia oraz wspieranie ich rodzin

Koło w Jaworznie

Środowiskowy Dom Samopomocy

Władze stowarzyszenia

Skład Zarządu:

Przewodnicząca Zarządu: 

Sekretarz:

Skarbnik:

Członek Zarządu:

Członek Zarządu:

Członek Zarządu:

Członek Zarządu:

Musiał Ewa

Zięba Małgorzata

Bańkowska Iwona

Włodarczyk Raczek Monika

Owczarek Bożena

Wesołowska Agnieszka

Kawala Aneta

Skład Komisji Rewizyjnej:

Wyrobkiewicz Halina

Popławska Danuta

Byrczek Teresa

                            Aktualności

SPRAWOZDANIA FINANSOWE

Sprawozdanie finansowe 2014 r.

Sprawozdanie finansowe 2015 r.

Sprawozdanie finansowe 2016 r.

Sprawozdanie finansowe 2017 r.

Sprawozdanie finansowe 2018 r.

Sprawozdanie finansowe 2019 r.

SPRAWOZDANIA MERYTORYCZNE

Sprawozdanie merytoryczne 2014 r.

Sprawozdanie merytoryczne 2015 r.

Sprawozdanie merytoryczne 2016 r.

Sprawozdanie merytoryczne 2017 r.

Sprawozdanie merytoryczne 2018 r.

Sprawozdanie merytoryczne 2019 r.

Darmowy Program PIT dostarcza Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych w ramach projektu PITax.pl dla OPP

KONTAKT

Lokalizacja

Polska,  Jaworzno,  43-600

ul. Fryderyka Chopina 19

Dane kontaktowe

Telefon : 32 616 35 89

Email : psonijaworzno@gmail.com

KRS : 0000042002

Godziny pracy

PON – PT : 09:00 – 19:00

SOBOTA : 10:00 – 14:00

Nasi sponsorzy

logo_tauron-300x171

Urząd Miasta Jaworzna