PRZEZ RUCH PO ZDROWIE

Projekt realizowany przez Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną w Jaworznie i współfinansowany ze środków Fundacji Orange

Cel Projektu: Głównym celem projektu jest poprawa stanu psycho-ruchowego dorosłych osób z niepełnosprawnością intelektualną oraz niepełnosprawnościami sprzężonymi, który zostanie osiągnięty poprzez organizację cyklu zajęć ruchowych na basenie dla w/w osób ze specjalistą – trenerem.

Termin i miejsce realizacji projektu: Projekt jest realizowany w terminie: od 24.11.2021 do 30.11.2022 r. na krytej pływalni w Jaworznie

Całkowity koszt projektu: 14 000 zł

Dofinansowanie: 14 000,00 zł

Od marca 2020 r. dorosłe osoby z niepełnosprawnością intelektualną trzykrotnie po trzy miesiące nie mogły brać udziału w zajęciach rehabilitacyjnych z uwagi na wprowadzenie stanu epidemii Covid – 19. Od 01.06.2020 r. wprowadzono zmianowy charakter organizacji zajęć rehabilitacyjnych z powodu konieczności zachowania dystansu społecznego, co spowodowało zmniejszenie częstotliwości udziału osób niepełnosprawnych w zajęciach kinezyterapii. Długie przerwy w uczęszczaniu na zajęcia kinezyterapeutyczne oraz przebyte choroby (w tym Covid – 19) spowodowały znaczący spadek poziomu psycho – ruchowego funkcjonowania osób niepełnosprawnych, który został zdiagnozowany na podstawie obserwacji prowadzonych przez rehabilitantów, terapeutów zajęciowych i psychologa.

W związku z powyższym Fundacja Orange przeznaczyła środki finansowe na organizację zajęć ruchowych podnoszący stan psycho – ruchowy osób z niepełnosprawnościami po stagnacji covidowej Dzięki temu uczestnicy Warsztatu Terapii Zajęciowej brali udział w zajęciach ruchowych na krytej pływalni prowadzonych przez specjalistę – fizjoterapeutę posiadającego uprawnienie do prowadzenia rehabilitacji w wodzie.

 

Zajęcia odbywały się systematycznie od marca b.r. do końca października b. r. Wszyscy uczestnicy biorący w nich udział poprawili swoja sprawność psychoruchową, a niektórzy z nich nauczyli się pływać!

W Projekcie wzięło udział 188 dorosłych osób z niepełnosprawnością intelektualną i sprzężoną oraz i 95 opiekunów.SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE O PROJKECIE UZYSKAĆ MOŻNA:

– w siedzibie Polskiego Stowarzyszenia na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Jaworznie: 43-600 Jaworzno, ul. Chopina 19

– telefonicznie: 32 616 35 89

 

– e-mail: psonijaworzno@gmail.com