Zarząd Stowarzyszenia

Skład Zarządu:

Przewodnicząca Zarządu: 

Sekretarz:

Skarbnik:

Członek Zarządu:

Członek Zarządu:

Członek Zarządu:

Członek Zarządu:

Musiał Ewa

Zięba Małgorzata

Monika Włodarczyk – Raczek

Iwonna Bańkowska

Barbara Kowalczyk

Bożena Owczarek

Agnieszka Wesołowska

Skład Komisji Rewizyjnej:

Teresa Byrczek

Ewa Młotkowska

Halina Wyrobkiewicz