Darowizna finansowa

PROSIMY O PRZEKAZYWANIE DAROWIZN FINANSOWYCH NA DZIAŁALNOŚĆ NASZEGO STOWARZYSZENIA

Jesteśmy organizacją pożytku publicznego non profit prowadzącą działalność ze środków finansowych pozyskanych z dotacji i darowizn.

Pozyskane w ten sposób środki finansowe przekazujemy na realizację celów statutowych, czyli na budowanie systemu wsparcia osób z niepełnosprawnością intelektualną, ale też z innymi niepełnosprawnościami.

Dofinansowujemy z darowizn prowadzone przez nas:

– placówki: Ośrodek Wczesnej Interwencji, Środowiskowy Dom Samopomocy, Warsztat Terapii Zajęciowej

– programy/projekty w szczególności: „Program Asystent Osoby Niepełnosprawnej”, „Świadczenie usług asystencji osobistej”, „Profilaktyka zaburzeń wczesnodziecięcych”, nowopowstały projekt mieszkalnictwa chronionego

oraz pracujemy nad inicjowaniem nowych form wsparcia.

Każda złotówka jest dla nas cenna, gdyż przeznaczamy ją na rzecz naszych podopiecznych.

Każdy Darczyńca jest dla nas wartościowy, gdyż swoją wpłatą darowizny przyczynia się do poprawy jakości życia i rozwoju osób z niepełnosprawnościami, którzy liczą na naszą pomoc.

Każdemu Darczyńcy w imieniu osób z niepełnosprawnościami, korzystających ze wsparcia udzielanego przez nasze Stowarzyszanie, pięknie dziękujemy.

Prosimy o przekazywanie darowizn finansowych za pomocą wpłaty na konto o nr:

02 1750 0012 0000 0000 3348 7959

BNP Parisbas Bank Polska S.A.

Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Jaworznie

ul. Chopina 19

43-600 JAWORZNO

W tytule przelewu prosimy wpisać dokładny cel, jaki Państwo chcą wesprzeć, np.:

– „Darowizna na rzecz działalności Warsztatu Terapii Zajęciowej”

albo:

– „Darowizna na rzecz działalności Ośrodka Wczesnej Interwencji”

albo:

– „Darowizna na rzecz działalności Środowiskowego Domu Samopomocy”

albo:

– „Darowizna na rzecz działalności Mieszkania Chronionego”

albo:

– „Darowizna na rzecz prowadzenia usług asystenckich”

itp.

Prosimy pamiętać, że podczas corocznie składanego zeznania podatkowego do Urzędu Skarbowego przekazane nam darowizny finansowe można odliczyć od podstawy opodatkowania w kwocie nie wyższej niż 6% uzyskanego dochodu.

W razie wątpliwości przy dokonaniu rozliczenia podatkowego, chętnie służymy pomocą.

Więcej informacji o odliczeniach darowizn finansowych i rzeczowych od osób fizycznych lub prawnych znajdziecie Państwo wchodząc na poniższy link:

https://poradnik.ngo.pl/darowizny