TRENING SAMODZIELNOŚCI DOROSŁYCH OSÓB

TRENING SAMODZIELNOŚCI DOROSŁYCH OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ INTELEKTUALNĄ W CZYNNOŚCIACH ŻYCIA CODZIENNEGO

Zapraszamy dorosłe osoby z niepełnosprawnością intelektualną z terenu Jaworzna

i Sosnowca do udziału w projekcie pn.:

 

Trening samodzielności dorosłych osób z niepełnosprawnością intelektualną w czynnościach życia codziennego

 

realizowany przez Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością

Intelektualną Koło w Jaworznie w okresie: od 22.09.2021 r. do 31.10.2021 r.

Projekt obejmuje realizację cyklu warsztatów usamodzielniających dorosłą osobę z niepełnosprawnością intelektualną w wyodrębnionym mieszkaniu poprzez przygotowanie jej, pod kierunkiem asystentów i trenera do wykonywania czynności związanych z prowadzeniem domu, dokonywaniem zakupów, racjonalnym zagospodarowaniem czasu wolnego. Warsztaty obejmują następujące treningi :

– czystości, obejmujący naukę dbałości o higienę osobistą ze szczególnym uwzględnieniem częstego mycia i dezynfekcji rąk

– gospodarczy, obejmujący naukę sprzątania (w tym dezynfekcji) mieszkania, prania, prasowania

– kulinarny, obejmujący naukę przygotowywania posiłków

– ekonomiczny, obejmujący naukę rodzajów opłat dokonywanych za mieszkanie, wyżywienie, zakup środków czystości, udział w życiu kulturalnym i społecznym, planowania wydatków

– spędzania czasu wolnego, obejmujący wskazywanie sposobów przeciwdziałających uzależnieniu osoby niepełnosprawnej intelektualnie od telefonu komórkowego, Internetu, telewizji np.: wyjście do kina, do biblioteki, na wystawę, na spacer, do kawiarni, itp.

Warsztaty odbywają się popołudniami w dni robocze w godz. 14.00 – 21.00 oraz w soboty

i niedziele w godz. 8.00 – 22.00.

Z uwagi na stan epidemii i obostrzenia sanitarno – epidemiczne, przy rekrutacji

beneficjentów wymagane będzie: świadectwo szczepienia przeciw Covid – 19 lub aktualny

 

ujemny wynik badania RT-PCR na obecność wirusa SARS Cov-2.

Projekt dofinansowany z budżetu Samorządu Województwa Śląskiego

SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE UZYSKAĆ MOŻNA:

– w siedzibie Polskiego Stowarzyszenia na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Jaworznie: 43-600 Jaworzno, ul. Chopina 19

– telefonicznie: 32 616 35 89

 

– e-mail: psonijaworzno@gmail.com