OŚRODEK WCZESNEJ INTERWENCJI

Realizowane programy

1.

W ramach kontraktu z Narodowym Funduszem Zdrowia rehabilitację dzieci z zaburzeniami neurorozwojowymi.

Dofinansowywane przez Państwowy Fundusz Osób Niepełnosprawnych zadanie pod nazwą „Prowadzenie kompleksowej i ciągłej rehabilitacji dzieci niepełnosprawnych”, w którym mogą uczestniczyć dzieci 
z orzeczeniami o niepełnosprawności.

2.

3.

Dofinansowywane przez Gminę Jaworzno zadanie „Profilaktyka zaburzeń wczesnodziecięcych” dla dzieci zamieszkałych na terenie miasta Jaworzna.

Jakim dzieciom pomagamy?

Ośrodek otacza opieką dzieci:

1) z grupy ryzyka ciążowo – porodowego (urodzone jako wcześniaki, z niskim wynikiem w Skali Agar)

2) z zaburzeniami neurorozwojowymi

3) z nieprawidłowym rozwojem psychomotorycznym

4) z wrodzonymi wadami rozwojowymi układu nerwowego ( np. przepukliny oponowo- rdzeniowe, małogłowie, wrodzone wodogłowie);

5) z zespołami genetycznymi ( np. zespół Downa);

6) z dysfunkcjami aparatu ruchu (np. dziecięce porażenie mózgowe, miopatie , zaniki nerwowo- mięśniowe, następstwa chorób urazowych i zapalnych OUN);

7) z zespołami mikrozaburzeń czynności mózgu ( np. fragmentaryczne deficyty rozwojowe, zespół nadpobudliwości psychomotorycznej), zaburzenia integracji sensorycznej;

8) z zaburzeniami emocjonalno – społecznymi ( np. cechy autystyczne, zaburzenia lękowe)

Co proponujemy?

1) Kompleksową diagnozę lekarza neurologa dziecięcego, lekarza rehabilitacji medycznej, psychologa
i logopedy

2) Wielospecjalistyczną, dopasowaną do potrzeb dziecka i jego rodziny terapię:

§ rehabilitację ruchową
§ masaż leczniczy
§ fizykoterapię (elektroterapię, magnetoterapię, światłolecznictwo – laseroterapia, naświetlania lampą sollux, hydroterapię)
§ zajęcia z:
– logopedą
– psychologiem
– pedagogiem

3) Oprócz rehabilitacji dziecka, rodzice uzyskują

§ wskazówki dotyczące odpowiedniego sposobu wykonywania czynności opiekuńczych i pielęgnacyjnych
§ instruktaż ćwiczeń do samodzielnego wykonywania w domu z dzieckiem
§ wskazówki, jak postępować w sytuacjach trudnych, jak rozwiązywać problemy wychowawcze

Kontakt

Ośrodek Wczesnej Interwencji jest czynny w godzinach:

Poniedziałek 7.00 – 18.35

Wtorek 7.00 – 21.00

Środa 7.00 – 21.00

Czwartek 7.00 – 21.00

Piątek 7.00 – 17.00

 

Rejestracja czynna codziennie 8.00 – 15.00

 

Telefony kontaktowe:

32 616 69 44

798 311 177