JAWORZNO

POLSKIE STOWARZYSZENIE NA RZECZ OSÓB
Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ INTELEKTUALNĄ
KOŁO W JAWORZNIE

Nasza misja:

Dbanie o godność, szczęście i jakość życia osób z niepełnosprawnością intelektualną, ich równoprawne miejsce w rodzinie i w społeczeństwie,

Wspieranie rodzin osób z niepełnosprawnością intelektualną we wszystkich obszarach życia i sytuacjach, a zwłaszcza w ich gotowości niesienia pomocy innym.

       Nasz cel:

Celem Stowarzyszenia jest działanie na rzecz wyrównywania szans osób z niepełnosprawnością intelektualną, tworzenia warunków przestrzegania wobec nich praw człowieka, prowadzenia ich ku aktywnemu uczestnictwu w życiu społecznym, działanie na rzecz ochrony ich zdrowia oraz wspieranie ich rodzin.

Koło w Jaworznie

Środowiskowy Dom Samopomocy

Władze stowarzyszenia

Skład Zarządu:

Przewodnicząca Zarządu: 

Sekretarz:

Skarbnik:

Członek Zarządu:

Członek Zarządu:

Członek Zarządu:

Członek Zarządu:

Musiał Ewa

Zięba Małgorzata

Bańkowska Iwona

Włodarczyk Raczek Monika

Owczarek Bożena

Wesołowska Agnieszka

Kowalczyk Barbara

Skład Komisji Rewizyjnej:

Wyrobkiewicz Halina

Popławska Danuta

Byrczek Teresa

                            Aktualności

Darmowy Program PIT dostarcza Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych w ramach projektu PITax.pl dla OPP

Zarząd i Administracja:

Lokalizacja

Polska,  Jaworzno,  43-600

ul. Fryderyka Chopina 19

Dane kontaktowe

Telefon :  32 616 38 98

                  32 616 35 89

Godziny pracy

PON – PT : 07:00 – 15:00

Ośrodek Wczesnej Interwencji:

Lokalizacja

Polska,  Jaworzno,  43-600

ul. Fryderyka Chopina 19

Dane kontaktowe

Telefon : 32 616 69 44

                 798 311 177

Rejestracja czynna:

PON – PT : 08:00 – 15:00

Godziny pracy:

PONIEDZIAŁEk  7.00 – 18.35

WTOREK 7.00 – 21.00

Środa 7.00 – 21.00

CZWARTEK 7.00 – 21.00

PIĄTEK 7.00 – 17.00

Warsztat Terapii Zajęciowej:

Lokalizacja

Polska,  Jaworzno,  43-600

ul. Fryderyka Chopina 19

Dane kontaktowe

Telefon : 32 616 69 43

                 32 616 38 98

                 32 616 35 89

Godziny pracy:

PON – PT : 06:00 – 16:00

Środowiskowy Dom Samopomocy:

Lokalizacja

Polska,  Jaworzno,  43-600

ul. Fryderyka Chopina 19Szczakowska 45

Dane kontaktowe

Telefon :    32 617 77 95

Godziny pracy:

PON – PT : 07:00 – 15:00