DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI

DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI

To jest oficjalne oświadczenie o dostępności (accessibility statement) witryny internetowej Polskiego Stowarzyszenia na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną

Koło w Jaworznie – www.psonijaworzno.org.pl

Wstęp deklaracji

Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Jaworznie dokłada starań, aby zapewnić dostępność swojej strony internetowej www.psonijaworzno.org.pl zgodnie z Ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych

(Dz. U. z 2019 r. poz. 848) oraz Decyzją wykonawczą Komisji (UE) 2018/1523 z dnia 11 października 2018 r. ustanawiającą wzór oświadczenia w sprawie dostępności zgodnie z dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/2102 w sprawie dostępności stron internetowych i mobilnych aplikacji organów sektora publicznego.

Dane teleadresowe jednostki

Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Jaworznie

Telefon: +48 32 616 35 89

E-mail: psonijaworzno@gmail.com

Adres korespondencyjny: ul. F. Chopina 19, 43-600 Jaworzno

 

Data publikacji strony internetowej : 2021-06-15

Data ostatniej istotnej aktualizacji

2021-06-15 – Dostosowanie www.psonijaworzno.org.pl do wymogów WCAG.2.0 – zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dn. 12.04.2012, §19 (Dz.U. z 16 maja 2012 poz. 526).

Strona internetowa www.psonijaworzno.org.pl jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

 • część plików nie jest dostępnych cyfrowo.

Wyłączenia:

 • mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności,

 • część plików została opublikowana przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej.

Dokłada się starań, aby bieżąco usuwać stwierdzane bariery na stronie internetowej.

Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Jaworznie przeprowadziło samoocenę dostępności dla osób niepełnosprawnych cyfrowej strony internetowej w odniesieniu do wytycznych określonych w załączniku do ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. oraz skorzystano z dostępnego narzędzia do oceny strony: Test – European Internet Inclusion Initiative (http://checkers.eiii.eu/), z którego wynika, że strona internetowa www.psonijaworzno.org.pl spełnia wymagania w 99,83%. Szczegóły dostępne na http://checkers.eiii.eu/en/pagecheck2.0/?uuid=fcd38aef-d189-406b-a7e7-d90cdfe808c1

 

Ułatwienia na stronie internetowej

 • możliwość powiększenia wielkości liter na stronie,

 • nawigacja za pomocą skrótów klawiszowych,

Data sporządzenia deklaracji

Deklarację sporządzono dnia 2021-06-15

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

Kontakt ws dostępności

e-mail: psonijaworzno@gmail.com

Procedura wnioskowo-skargowa

Uprzejmie informujemy, że zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych każdy ma prawo wystąpić do podmiotu publicznego z żądaniem udostępnienia cyfrowego wskazanej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub ich elementów, ewentualnie zapewnienia dostępu alternatywnego, na warunkach określonych w ustawie. W przypadku odmowy wnoszący żądanie możne złożyć skargę z zastosowaniem przepisów ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego, a także powiadomić Rzecznika Praw Obywatelskich: www.rpo.gov.pl

Dostępność architektoniczna

Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Jaworznie prowadzi placówki w następujących lokalizacjach:

1. Ośrodek Wczesnej Interwencji – budynek przy ul. F. Chopina 19 w Jaworznie:

 • do budynku prowadzi jedno wejście od ul. Chopina;

 • wejście jest z poziomu terenu;

 • obsługa osób niepełnosprawnych odbywa się we wszystkich pomieszczeniach zlokalizowanych na parterze budynku;

 • toaleta dla osób niepełnosprawnych znajduje się na parterze budynku;

 • do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem;

 • przed budynkiem oraz wzdłuż budynku przy ul. F. Chopina znajdują się miejsca parkingowe dla rodziców/opiekunów pacjentów Ośrodka Wczesnej Interwencji.

2. Środowiskowy Dom Samopomocy – budynek przy ul. Szczakowskiej 45 w Jaworznie:

 • do budynku prowadzi jedno wejście od ul. Szczakowskiej;

 • wejście jest z poziomu terenu;

 • obsługa osób niepełnosprawnych odbywa się na parterze, I i II piętrze;

 • w budynku znajduje się winda między parterem a I i II piętrem;

 • do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem;

 • przed budynkiem znajdują się miejsca parkingowe dla rodziców/opiekunów uczestników Środowiskowego Domu Samopomocy.

3. Warsztat Terapii Zajęciowej – budynek przy ul. Chopina 19 w Jaworznie:

 • do budynku prowadzą dwa wejścia: od ul. F Chopina oraz od ogrodu, gdzie wejścia są usytuowane z poziomu terenu;

 • dla osób na wózkach dostępne są korytarze i pomieszczenia na parterze;

 • w budynku występuje brak windy/platformy przyschodowej między parterem a I piętrem dla osób na wózkach inwalidzkich

 • toaleta dla osób niepełnosprawnych znajduje się na parterze budynku oraz na I piętrze;

 • do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem;

 • przed budynkiem oraz wzdłuż budynku przy ul F. Chopina znajdują się miejsca parkingowe dla rodziców/opiekunów uczestników Warsztatu Terapii Zajęciowej.

4. Mieszkanie chronione – budynek przy ul. Matejki 32b/11 w Jaworznie:

 • do budynku prowadzi jedno wejście od ul Matejki;

 • do wejścia do mieszkania prowadzą schody (wysoki parter;

 • brak podjazdu dla wózków inwalidzkich oraz platformy przyschodowej;

 • obsługa osób niepełnosprawnych odbywa się we wszystkich pomieszczeniach mieszkania;

 • toaleta dla osób niepełnosprawnych znajduje się w mieszkaniu;

 • do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem;

 • przed budynkiem znajdują się miejsca parkingowe dla rodziców/opiekunów mieszkańców mieszkania chronionego.