ŚUAO

Projekt jest realizowany przez Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną w Jaworznie i współfinansowany ze środków PFRON

Cel Projektu: Celem projektu jest umożliwienie osobom niepełnosprawnym osiągania większej niezależności życiowej w codziennym funkcjonowaniu oraz zwiększenie dostępności do placówek służby zdrowia, rehabilitacyjnych, usługowych, urzędów, kultu religijnego, kulturalnych, sportowo – rekreacyjnych, poprzez realizację usług wspierających: usług asystencji osobistej.

 

Od 01.01.2023 do 31.03.2024 realizujemy Projekt dofinansowany przez PFRON

 
 
Całkowita wartość : 369 924,14 zł
Dofinansowanie : 347 728,69 zł
 

 

Warunki rekrutacji do projektu:

Przez cały czas realizacji Projektu prowadzona jest rekrutacja wśród dorosłych osób z niepełnosprawnością fizyczną, psychiczną, intelektualną lub w zakresie zmysłów oraz niepełnosprawność sprzężoną, będących mieszkańcami miasta Jaworzna.

Jednym z warunków uczestnictwa w projekcie jest posiadanie aktualnego orzeczenia o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności lub orzeczenia równoważnego (orzeczenie lekarza orzecznika ZUS lub orzeczenie o zaliczeniu do jednej z grup inwalidów).

W Projekcie przewidziano udział 60 beneficjentów.

 

Formy wsparcia realizowane w ramach projektu: Usługi asystenta osoby niepełnosprawnej.

 

Harmonogram działań przewiduje:

rekrutowanie kandydatów do udziału w Projekcie

tworzenie Indywidualnych Planów Działania dla beneficjentów

realizacja Indywidualnych Planów Działania dla beneficjentów

 

SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE O PROJKECIE UZYSKAĆ MOŻNA:

w siedzibie Polskiego Stowarzyszenia na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Jaworznie: 43-600 Jaworzno, ul. Chopina 19

telefonicznie: 32 616 35 89, 517 908 035

e-mail: psonijaworzno@gmail.com