Środowiskowy Dom Samopomocy

Nasz cel:

Środowiskowy Dom Samopomocy im. Władysława Lichtańskiego funkcjonuje od 2001 roku.  Celem ogólnym funkcjonowania Środowiskowego Domu Samopomocy w Jaworznie jest świadczenie dziennych usług w zakresie wsparcia terapeutycznego osób wykazujących inne przewlekłe zaburzenia czynności psychicznych.


Realizowane programy w 2020r.

Finansowane ze środków Gminy Miasta Jaworzna – zadanie pn. 

„Prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy” okres 01.01.2020r. do 31.12.2020r.

Umowa nr SG-OP.526.3.2020

 

 

Nasze pracownie:

Pracownia plastyczna

W Pracowni plastycznej podejmowane są różne formy i metody pracy z wykorzystaniem technik plastycznych. Tutaj uczestnicy rozwijają swoje indywidualne uzdolnienia. Wykonują tu: batiki, papier czerpany, ozdoby z filcu, kartki okolicznościowe, kolaże, ozdoby papierowe, lepią z masy solnej.

Pracownia krawiecka

W pracowni krawieckiej uczestnicy nabywają podstawowe umiejętności krawieckie (tj. szycie ręczne, na maszynie). Uczą się wyszywać obrazki haftem krzyżykowym, co daje możliwość rozwijania percepcji wzrokowej oraz spostrzegawczości. Wykonują serwetki, makatki, woreczki zapachowe.

Pracownia introligatorska

W tej pracowni uczestnicy posługują się sprzętem introligatorskim, wykonują pudełka na prezenty, notesy, teczki, oprawiają książki. Te zadania ćwiczą ich sprawność.

Pracownia ceramiczna

W pracowni ceramicznej uczestnicy poznają podstawowe techniki lepienia z gliny, wyrabiając w sobie poczucie estetyki i wrażliwości na sztukę. Oprócz sprawności manualnej pobudzają wyobraźnię tworząc własne wzory i realizując własne pomysły.

Pracownia zaradności życiowej

Uczestnicy nabywają tu umiejętności niezbędnych do samodzielnego życia: utrzymanie higieny, dbanie o wygląd zewnętrzny, obsługę podstawowych urządzeń domowych, gotowanie prostych potraw, pieczenie ciast, umiejętności załatwiania podstawowych spraw w urzędach, płacenie rachunków. W tej pracowni uczestnicy rozwijają dojrzałość społeczno-emocjonalną.

Pracownia gospodarstwa domowego

Tutaj uczestnicy planują i przygotowują posiłki. Dbają o estetykę podawania posiłków oraz o wygląd stołu. Dzięki dietetykowi, uczą się jak gospodarować jedzeniem oraz jak racjonalnie się żywić. Uczestnicy uczą sie współpracy w grupie.

Pracownia terapeutyczne

W tej pracowni rozwijana jest percepcja wzrokowa, słuchowa, utrwalanie nawyków samoobsługowych. Tutaj poprawia się bądź utrzymuje dotychczasowe funkcje intelektualne poprzez różnego rodzaju formy terapeutyczne uwzględniając indywidualne potrzeby i predyspozycje uczestników.

Zajęcia dodatkowe - standard:

Rehabilitacja

Zajmujemy się indywidualną rehabilitacją osób niepełnosprawnych poprzez stosowanie takich zabiegów jak: masaże, ćwiczenia ogólno usprawniające, zabiegi fizykoterapeutyczne. Podczas rehabilitacji ruchowej poprawiamy sprawność fizyczną m. in. Poprzez gry i zabawy ruchowe oraz codzienną gimnastykę.

Hipoterapia

Raz w tygodniu uczestnicy biorą udział w zajęciach z hipoterapii. Zajęcia te mają na celu przywracanie zdrowia i usprawniania przy pomocy konia i jazdy konnej.

Zajęcia w pracowni komputerowej

Pracownia wyposażona jest w 5 komputerów, drukarkę, łącze internetowe. Poprzez zabawę uczymy się korzystać z komputera oraz z internetu. w pracy z komputerem wykorzystywane są gry i programy edukacyjne.

Zajęcia w sali doświadczania świata

Specjalne pomieszczenie, które wyposażone jest w różnorodne urządzenia stymulujące rozwój zmysłów. Główny cel to doświadczanie świata za pomocą zmysłu wzroku, dotyku, słuchu, węchu oraz relaks, odprężenie i wyciszenie.

Muzykoterapia

Słuchamy i uczymy się tekstów piosenek, które później śpiewamy. Relaksujemy się przy dźwiękach. Muzyka wpływa m.in. pozytywnie na samopoczucie człowieka, układ krążenia, daje szansę na przełamanie barier nieśmiałości, rozładowanie napięcia.

Biblioterapia

Czytamy i słuchamy książki, odpowiednio przeczytane historie mogą doskonale wyciszyć i zrelaksować – bajkoterapia.

Kontakt

Środowiskowy Dom Samopomocy jest czynny od poniedziałku do piątku w godzinach: od 7.00 do 15.00


Telefony kontaktowe:

32 617 77 95