MT

01.04.2023r.

„MIESZKAM, WIĘC JESTEM” – PROWADZENIE TRENINGU
SAMODZILENOŚCI W MIESZKANIU TRENINGOWYM DLA
DOROSŁYCH OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ
INTELEKTUALNĄ

Od 01.04.2023 do 31.03.2024 kontynuujemy realizację Projektu dofinansowanego przez PFRON

 

II okres finansowania:Całkowita wartość : 473 660,88 złDofinansowanie : 421 083,88 zł

SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE O PROJKECIE UZYSKAĆ MOŻNA:

– w siedzibie Polskiego Stowarzyszenia na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Jaworznie: 43-600 Jaworzno, ul. Chopina 19

– telefonicznie: 32 616 35 89

– e-mail: psonijaworzno@gmail.com

16.12.2022r.

„MIESZKAM, WIĘC JESTEM” – PROWADZENIE TRENINGU
SAMODZILENOŚCI W MIESZKANIU TRENINGOWYM DLA
DOROSŁYCH OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ
INTELEKTUALNĄ

Zwiększenie dofinansowania przez PFRON Projektu realizowanego przez Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną w Jaworznie pn.: „Mieszkam, więc jestem” – prowadzenie treningu samodzielności w mieszkaniu treningowym dla dorosłych osób z niepełnosprawnością intelektualną.

 

Dofinansowanie: 427 765,05

Całkowity koszt projektu: 453 376,75 zł

SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE O PROJKECIE UZYSKAĆ MOŻNA:

– w siedzibie Polskiego Stowarzyszenia na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Jaworznie: 43-600 Jaworzno, ul. Chopina 19

– telefonicznie: 32 616 35 89

– e-mail: psonijaworzno@gmail.com

22.04.2022r.

Projekt jest realizowany przez Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną w Jaworznie i współfinansowany ze środków PFRON

Cel Projektu: Przygotowanie dorosłych osób z niepełnosprawnością intelektualną do prowadzenia w miarę samodzielnego życia poza domem rodzinnym poprzez podnoszenie ich kompetencji codziennego funkcjonowania, budowania relacji interpersonalnych, funkcjonowania w społeczeństwie oraz przeciwdziałanie ich wykluczeniu społecznemu

Termin i miejsce realizacji projektu: Projekt jest realizowany w terminie: od 01.01.2022 r. do 31.03.2024 r. w Mieszkaniu Treningowym przy ul. Matejki 32b/11 w Jaworznie

 

Całkowity koszt projektu: 443 465,55 zł

Dofinansowanie: 394 235,55 zł

 

Warunki rekrutacji do projektu:

Przez cały czas realizacji Projektu prowadzona jest rekrutacja wśród dorosłych osób z niepełnosprawnością intelektualną oraz sprzężoną, będących mieszkańcami miasta Jaworzna oraz uczestnikami Warsztatu Terapii Zajęciowej, Środowiskowego Domu Samopomocy lub ich absolwentami pozostającymi w zatrudnieniu.

Jednym z warunków uczestnictwa w projekcie jest posiadanie aktualnego orzeczenia o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności lub orzeczenia równoważnego (orzeczenie lekarza orzecznika ZUS lub orzeczenie o zaliczeniu do jednej z grup inwalidów).

W Projekcie przewidziano udział 45 beneficjentów.

 

Formy wsparcia realizowane w ramach Projektu:

W ramach Projektu prowadzony jest w cyklu około miesięcznym trening samodzielności w czynnościach dnia codziennego poprzez udział w następujących rodzajach treningu:

– czystości,

– gospodarczym,

– kulinarnym,

– ekonomicznym,

– manualnym,

– komunikacyjnym:

– społecznym w placówce i poza placówką

Trening samodzielności prowadzony jest codziennie w dni robocze z wyjątkiem czasu pobytu beneficjentów na zajęciach Warsztatu Terapii Zajęciowej, Środowiskowego Domu Samopomocy lub w pracy oraz w dni wolne od pracy.

Codziennie w nocy pełniona jest opieka nocna.

Wsparcie trenera personalnego beneficjentów ostatecznych stanowi istotne dopełnienie pracy trenerów i obejmuje indywidualną pomoc psychologiczną (interwencja, doradztwo, terapia) dorosłym osobom z niepełnoprawnością intelektualną.

Wsparcie opiekuna medycznego to znaczące uzupełnienie treningu czystości oraz budowania samoświadomości zdrowotnej organizmu beneficjentów.

Harmonogram działań

W pierwszym okresie realizacji projektu przewiduje się:

– rekrutowanie kandydatów do udziału w Projekcie

– prowadzenie treningów samodzielności

– systematyczny zakup materiałów do realizacji poszczególnych treningów

– tworzenie Indywidualnych Planów Działania dla beneficjentów

– co miesięczną ewaluację Indywidualnych Planów Działania beneficjentów.

 

SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE O PROJKECIE UZYSKAĆ MOŻNA:

– w siedzibie Polskiego Stowarzyszenia na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Jaworznie: 43-600 Jaworzno, ul. Chopina 19

– telefonicznie: 32 616 35 89

– e-mail: psonijaworzno@gmail.com

 

 

 

Mieszkanie treningowe:

Lokalizacja

Jaworzno,  43-600

ul. Matejki 32B/11

Dane kontaktowe

32 616 35 89

729 803 637

Godziny pracy:

Mieszkanie Treningowe jest czynne codziennie 24h/dobę z wyjątkiem godzin: 8.00 – 14.00 w dni robocze