PFRON PROWADZENIE KOMPLEKSOWEJ I CIĄGŁEJ REHABILITACJI DZIECI NIEPEŁNOSPRAWNYCH.

Projekt jest realizowany przez Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną w Jaworznie i współfinansowany ze środków PFRON

Cel Projektu:
Osiągnięcie maksymalnego, dostępnego dzieciom niepełnosprawnym poziomu sprawności ruchowej, intelektualnej i społeczno – emocjonalnej, poprzez wczesne wdrożenie systematycznej rehabilitacji, obejmującej diagnozę lekarską, usprawnianie ruchowe, uzupełnianą przez masaż, terapię SI, terapię neurologopedyczną, pedagogiczną,
psychologiczną oraz wsparcie udzielane rodzicom.

Termin i miejsce realizacji projektu:
Projekt jest realizowany w terminie: od 01.04.2022 r. do 31.03.2025
r. w Ośrodku Wczesnej Interwencji

Wartość dofinansowania : 220 989,52 zł

Całkowita wartość  : 235 349,52 zł

 

Warunki rekrutacji do projektu:

Oddziaływaniem projektu objęte zostaną dzieci wymagające kompleksowej rehabilitacji z powodu różnorakich zaburzeń rozwojowych, posiadające orzeczenie o niepełnosprawności, skierowane do Ośrodka
Wczesnej Interwencji w Jaworznie przez lekarzy z terenu miasta Jaworzna i sąsiednich powiatów województw śląskiego i małopolskiego, z którymi od lat współpracuje nasz Ośrodek.

W projekcie przewidziano udział 60 beneficjentów.

 

Formy wsparcia realizowane w ramach Projektu:

  • Badanie lekarza neurologa dziecięcego

  • Usprawnianie ruchowe

  • Terapia neurologopedyczna

  • Terapia pedagogiczna

  • Terapia psychologiczna

Harmonogram działań

Działania w ramach projektu realizowane są codziennie, od poniedziałku do piątku, w godzinach pracy Ośrodka.

SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE O PROJKECIE UZYSKAĆ MOŻNA:

– w siedzibie Polskiego Stowarzyszenia na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Jaworznie: 

43-600 Jaworzno, ul. Chopina 19 lub telefonicznie: 32 616 69 44